O projekcie / About

Przedmiotem badań jest problem obcości i jego immanentne związki z wykluczeniem. Celem badań jest stworzenie nowatorskiej, pogłębionej płaszczyzny analizy tego problemu oraz zbudowanie na niej platformy, dzięki której będziemy mogli nie tylko lepiej rozumieć takie fenomeny jak „obcość” i „wykluczenie”, ale i próbować przezwyciężać je w kontekście kulturowym, antropologicznym, społecznym i politycznym. Zakładamy, że niezbędnym warunkiem realizacji naszego projektu jest odrzucenie podejścia separatystyczno-dualistycznego, które oddziela teorię od praktyki, humanistykę od nauk przyrodniczych, naukę od sztuki, ciało od tożsamości, toż-samego od „obcych”, podmiot od przedmiotu itp. Projekt wymaga więc przeprowadzenia szeregu interdyscyplinarnych analiz, a inspiruje go nadzieja na holistyczne i praktyczne wnioski.

Zespół / Team

MANDRAGORA M SRODA

Magdalena Środa

mandragora_19_180x180

Olga Cielemęcka

MANDRAGORA M GUROWSKA

Małgorzata Gurowska

MANDRAGORA J LASHCHUK

Iuliia Lashchuk

MANDRAGORA M STANGRET

Monika Rogowska-Stangret

mandragora_07_180x180

Monika Rosińska

MANDRAGORA A SOSNOWSKA

Agnieszka Sosnowska

MANDRAGORA A SZYDLOWSKA

Agata Szydłowska

Aktualności / News

choroba

Teksty

Przegląd Filozoficzno-Literacki. Choroba. NR 1 (46) (2017)

Choroba, wstęp Magdalena Środa, wybór i opracowanie: Stanisław Gromadzki, Monika Rogowska-Stangret, Alicja Sawicka, projekt graficzny okładki i stron tytułowych Mirosław Ryszard Makowski.

Teksty / Texts

A PACE OF OUR OWN? BECOMING THROUGH SPEEDS AND SLOWS (…)

Feminist Encounters: A Journal of Critical Studies in Culture and Politics
Malou Juelskjær, Monika Rogowska-Stangret

ETYKA- CFP: Troska

Zapraszamy do nadsyłania tekstów do numeru „ETYKI” pt. „Troska”. Chcemy wspólnie przyjrzeć się temu, jak możemy dziś rozumieć troskę w wymiarze tak teoretycznym, artystycznym, jak i etycznym, bioetycznym czy politycznym.

PRZEGLĄD FILOZOFICZNO-LITERACKI.
CHOROBA

Wstęp: Magdalena Środa
Wybór i opracowanie: Stanisław Gromadzki, Monika Rogowska-Stangret, Alicja Sawicka

Znak / The symbol

Znak inspirowany jest mandragorą – rośliną leczniczą i trującą zarazem, będącą inspiracją dla mitów i wierzeń, pożywką dla wyobrażeń, lęków i domysłów w związku z tym, że w jej korzeniu widziano postać człowieka. Sama mandragora zatem jest przykładem obcości, inności, dziwności: korzeń-człowiek zanurzony w ziemi, z którego wyrasta bujna zieloność. Jednocześnie jednak mandragora jest naszą przewodniczką w kreśleniu kartografii obcości. Jest punktem wyjścia i inspiracją, myślimy wraz z nią i dajemy się jej prowadzić.

Mandragora niepokoi i staje ością w gardle. Łatwo się jej nie przełknie. Wzbudza fascynację i obrzydzenie i jednocześnie jest pospolita. Znajduje się między ziemią a powietrzem, między życiem a śmiercią. Wydaje się być nieruchoma i martwa, ale zaraz zakwita wielością barw i form. Przekształca się, przeradza, staje czymś innym, płynie. Jest dziwnie ludzka i dziwnie nie-ludzka. Ni to zwierzę, ni człowiek, ni roślina. Ni to żywe, ni martwe. To czysta biologia i czysta kultura. Wierzenia, zabobony, mity, symbole, znaki, języki. Korzenie, gleba, bakterie, grzyby, fotosynteza, azot. Jest zakorzeniona, ale może być także z korzeniami wyrwana. Ponoć rosła pod szubienicami, karmiona nasieniem wisielców spływającym do ziemi, ponoć wyrywana – z korzeniami – wydaje przejmujący krzyk. Jest zatem także machiną śmierci, wykorzeniania, trzebienia, eksterminacji, wymierania. I jednocześnie przynosi ze sobą nadzieję odrodzenia, ponownego zakwitnięcia, wiosny. Jest napięciem między zakorzenieniem, tradycją, przeszłością a wykorzenieniem, wędrówką, tym, co nowe, niespodzianką, przyszłością. Jest linią pragnienia. Jest linią śmierci.